hài hước xem cấm cười – cười cấm nhe răng

 Vãi cả thiếu lâm tự

 Vãi khói

Giỏi thì cắn đi:

Xĩn lỗi đời anh quá đen

cưỡng bức

sát thủ đầu mưng mủ

tương đồng của songoku và siêu nhân